Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BREWPACK

Artikel 1 – Toepassingsgebied, verplichtingen en wijziging

Voor al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden van BrewPack (hierna ook te noemen “ons” of “wij”). Alle informatie die je (hierna ook te noemen: “consument”) tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden met toekomstige werking te wijzigen. Het is aan jou de taak onze website periodiek te controleren op veranderingen. Bij voortzetting van gebruik van ons product door jou, waarop enig gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn, duidt op acceptatie van deze wijzigingen.

Artikel 2 – Bezorging

BrewPack bezorgt door heel Nederland. Wij verzenden de Packs elke maand op een vast tijdstip. Je verzending wordt binnen 1-5 werkdagen daarna bij jou thuisbezorgd. Wij bezorgen op het adres dat je als bezorgadres hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen. Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten. Je kunt op elk moment een levering laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren moet altijd uiterlijk vóór de 20e van de maand plaatsvinden indien je de levering van de maand daarop wilt pauzeren.

Artikel 3 – Prijs

De prijs is inclusief eventuele verzendkosten binnen Nederland en is inclusief BTW. Eventuele kortingen gelden alleen voor de eerste maand van je lidmaatschap en zijn niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen. De vorderingen van BrewPack zijn per direct geldig. Voor betaling kun je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenclaims rechtsgeldig zijn verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht ben je alleen in zoverre bevoegd als je tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

Artikel 4 –  Aanpassingen service en prijs

De prijzen van onze producten kunnen worden aangepast zonder notificatie. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor het aanpassen of beëindigen van de service (of enig onderdeel hiervan) zonder enige notificatie.

Artikel 5 – Contractduur

De packs van BrewPack worden verkocht op abonnementsbasis, die aangegaan wordt voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van de consument.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor een email sturen naar info@brewpack.nl, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je van je herroepingsrecht gebruikmaakt, dien je wel te betalen voor de Pack als die tijdens deze veertien dagen al is samengesteld door BrewPack. BrewPack bestelt de producten voor de Packs altijd na de 19e van de maand. Om levering van de volgende Pack te voorkomen, moet je vóór de besteldag (dus uiterlijke de 19e van de maand om 23:59 uur) gebruik maken van je herroepingsrecht. Doe je dat niet dan zijn de producten voor je Pack al besteld en ontvang je deze nog eenmalig en betaal je daar ook voor. Als je herroept, hoef je de ontvangen Pack niet terug te sturen.

Artikel 7 – Opzeggen

De consument kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de Packs, te allen tijde opzeggen. Indien je vóór de 20e van enige maand opzegt, ontvang je onmiddellijk vanaf dat moment geen Pack meer. Doe je dat niet, dan zijn de producten voor je Pack al besteld en ontvang je nog eenmalig een Pack thuis waar je ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden. Opzeggen kan door middel van het versturen van een mail naar info@brewpack.nl.

Artikel 8 – Nauwkeurigheid facturatie en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die geplaatst wordt te weigeren. Wij mogen, naar eigen oordeel, limieten stellen aan gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling, of deze annuleren. Deze restricties kunnen bestellingen includeren die geplaatst zijn onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of bezorgadres bevatten. Mochten wij een aanpassing maken aan een bestelling of een bestelling annuleren, dan kunnen wij een poging nemen je te notificeren per e-mail en/of per post. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling te limiteren of te verbieden welke, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, resellers of distributeurs.

Artikel 9 – Leeftijdsgrens

Om een abonnement af te mogen sluiten dien je 18 jaar of ouder te zijn. Door het accepteren van de algemene voorwaarden geef je aan daadwerkelijk 18 jaar of ouder te zijn en geef je aan beschikkingsbevoegd te zijn.

Artikel 10 – Automatisch incasso

Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste Pack direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan BrewPack om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven. Wanneer je in het bestelproces voor betaling via creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je creditcard. Als je het niet eens bent met een SEPA incasso afschrijving als bovenstaand bedoeld kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Indien een SEPA incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo op je rekening, of wanneer een terugboeking heeft plaatsgevonden, behoudt BrewPack zich het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag bij jou te bezorgen.

Artikel 11 – Privacybeleid

Wij waarborgen de privacy van alle website gebruikers en behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. BrewPack maakt gebruik van coockies om informatie te verzamelen en daarmee de service te verbeteren. Als je je registreert bij BrewPack geef je hiervoor jouw toestemming. Wij verzamelen alle gegevens op rechtmatige wijze in overeenstemming met de Data Protection Rules.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en regelgeving

Op overeenkomsten tussen BrewPack en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er zijn geen aanvullende voorwaarden. Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

Artikel 13 – Losse verkopen

De Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de losse verkopen. De losse verkopen worden aangegaan als eenmalige verkoop.

 

Bedrijfsgegevens

Naam: BrewPack

KvK-nummer: 70938768

BTW-nummer: 213845246B01

IBAN: NL85RABO0318262703

Adres: Prinsendam 454, 3072 MA Rotterdam

E-mailadres: info@brewpack.nl

Voor vragen, neem dan contact op met info@brewpack.nl


Download hier de Algemene Voorwaarden in pdf formaat